Specifieke instructies voor Trainer, Coaches, Jurytafel en ScheidsrechtersPlattegrond looproute

Trainer/Coaches

 • Voor trainers/coaches gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de basisregels. 
 • De zitplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het speelveld.
 • De zitplaatsen van de assistent-coach en teammanager zijn op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • De coach blijft zitten als zijn team in de verdediging is. De coach mag staan als zijn team in de aanval gaat. Echter, de scheidsrechter moet eerst buiten het 6 meter gebied zijn aan de kant van deze coach. Bij wisselen van spelers na een doelpunt, bij een Time-out en wisselen van speelhelft is het toegestaan om te staan. Altijd met in achtneming van de 1,5 meter-norm.
 • De beweegruimte bij een time-out is tot de eigen 5 meterlijn.
 • Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om geldt de 1,5 meter-norm.
 • Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de regels houden.

Jurytafel

 • Voor de officials achter de jurytafel gelden de 1,5 meter afstandsregel.
 • De te gebruiken materialen, zoals tablet, wedstrijd klok, 30 seconden, pen, vlaggen worden bij wisseling van officials gedesinfecteerd.

Scheidsrechters

 • Schud geen handen!
 • Meld je bij de co√∂rdinator van de vereniging voor verdere informatie.
 • Ontvangstprotocol is aangepast om de maatregels te kunnen waarborgen. Instructie wordt door de thuisvereniging doorgegeven.
 • Controle spelerspassen en nagels:
  • Controle nagels. Houdt geen handen vast van spelers, maar geef je ogen de kost.
  • Controleer spelerspassen via eigen mobiel op gepaste afstand
 • Tijdens de wedstrijd:
  • Het vieren van een doelpunt kan alleen plaats vinden door een individu met gepaste (1,5m) afstand, anders niet. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams.
  • Het uitvoeren van een wissel vindt plaatst met inachtneming van 1,5 meter-norm. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.
  • Teamofficials en wisselspelers in en rondom spelersbank.
   • Coach, assistent-coach, teammanager of fysiotherapeut bevinden zich op onderling en met de wisselspelers op 1,5 meter-norm.
  • Het bewust overtreden van de richtlijnen. Zoals binnen de 1,5 meter-norm in de richting van de scheidsrechters, juryleden wordt gezien als wangedrag en zal zo behandeld worden middels een directe rode kaart.
  • Na de wedstrijd geen handen schudden; houd hierbij de 1,5 meter-norm in acht.