Plattegrond looprouteVKC’03 heeft in verband met coronavirus een wedstrijdprotocol opgesteld voor waterpolo-wedstrijden in zwembad De Vlaskoel. Sportief belang is hierbij ondergeschikt aan onze gezondheid en die van anderen. Ook de continuïteit van de waterpolocompetitie is belangrijker dan de sportieve resultaten van een individu of een individueel team. Leef daarna en neem de verantwoordelijkheid in het belang van onze sport!

Het corona protocol voor officials is op deze pagina in te zien.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand!
Voor het betreden van Sportcentrum de Vlaskoel gelden de maatregelen van het RIVM.
Blijf thuis en laat je testen, als:

 • Je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft;
 • Iemand in jouw huishouden in de afgelopen twee weken positief getest is op corona.

Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

Algemene richtlijnen

 • De wedstrijd(protocol)coördinator zorgt voor een ordentelijk verloop van de wedstrijden als het gaat om het naleven van het Corona protocol. De instructies van deze coördinator dienen te worden gevolgd.
 • Bij binnenkomst van Sportcentrum de Vlaskoel staat desinfectiemiddel om je handen te desinfecteren.
 • Voor het betreden van het zwembad wordt aangegeven welke functies de verschillende plaatsen in het zwembad hebben om zo 1,5 meter afstand te borgen. Volg de instructies.
 • Voor het betreden van het zwembad kunnen personen die niet op het digitale wedstrijdformulier staan zich registreren.
 • Houd 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar of ouder.
 • Door de planning van de wedstrijden en instructies aan bezoekende teams zullen er niet meer dan 100 personen aanwezig zijn op het zwembad.

Wedstrijden

 • Voor het betreden van het zwembad dienen de waterpoloteams het digitale wedstrijdformulier volledig in te vullen. Dit ten behoeve van bron- en contactonderzoek indien noodzakelijk.
 • Kom zo laat mogelijk voor aanvang van de wedstrijd naar het zwembad.
 • Alle VKC’03 teams zijn verplicht in sportkleding naar zwembad de Vlaskoel te komen.
  • Na afloop zijn de individuele kleedcabines beschikbaar voor VKC’03.
 • Alle BEZOEKENDE-teams mogen uitsluitend gebruikmaken van de groepskleedkamers.
  • Alle BEZOEKENDE-teams dienen het zwembad direct na de wedstrijd verlaten.
 • Gebruik alleen eigen bidons, zodat deze niet met elkaar gedeeld worden.
 • Schreeuwen, high-fives en handen schudden is niet toegestaan. Applaudisseren is toegestaan.
 • Douchevoorzieningen zijn beperkt beschikbaar na afloop van de wedstrijden.

Afstand houden

Voor verschillende leeftijdsgroepen zijn er verschillende regels met betrekking tot afstand houden tot elkaar en tot andere leeftijdsgroepen.

 • Gemengd C- en E-wedstrijden:
  • De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar of tot andere leeftijdsgroepen.
  • Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Dames en Heren wedstrijden:
  • Alle aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen. Alleen tijdens de feitelijke beoefening van wedstrijden geldt deze regel niet.
  • Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen.
  • Bij de spelersbank staan minimaal 2 emmers beschikbaar (gevuld met chloorwater uit het zwembad) om te gebruiken voor het desinfecteren van de spelersbank.

Publiek

Helaas is geen publiek toegestaan tijdens wedstrijden met één uitzondering:

Chauffeurs van BEZOEKENDE-verenigingen van jeugdteams of jeugdcategorieën t/m 17 jaar vallen onder teambegeleiding. Zij mogen naar de wedstrijd kijken op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Wel gelden de volgende richtlijnen:

 • Alleen zitten is toegestaan. Houd rekening met anderen en houd afstand.
 • Aanmoedigen mag alleen applaudisserend. Andere uitingen zijn niet toegestaan.

Richtlijnen voor uitwedstrijden

 • Voor het vervoer van en naar uitwedstrijden wordt geadviseerd een mondkapje te dragen wanneer personen vanaf 13 jaar van buiten hetzelfde huishouden in één auto zitten.
 • Publiek is niet toegestaan met één zondering gemaakt: Chauffeurs van BEZOEKENDE-verenigingen van jeugdteams of jeugdcategorieën t/m 17 jaar vallen onder teambegeleiding. Zij mogen naar de wedstrijd kijken indien daar ruimte voor is in het zwembad. De team coach zal hiervoor contact opnemen met de THUIS-vereniging.
 • Controleer voor vertrek welk corona wedstrijdprotocol van toepassing is bij de thuisspelende vereniging. De kan via de verenigingswebsite, KNZB-site of Sportlink.

Corona protocol voor officials

Het corona protocol voor officials is op deze pagina te lezen.

Tot slot

Let op! Mocht blijken dat wij als vereniging niet in staat zijn de geldende afspraken na te leven kan dit tot gevolg hebben dat de tribune en/of de kantine gesloten moet worden. Laten we er samen voor zorgen dat dit niet nodig is, want een wedstrijd zonder publiek spelen geeft een totaal andere beleving.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking en natuurlijk veel waterpolo plezier!